Järjestötoiminta

JULKAISTU 6.4.2014

Riihimäen VPK:n järjestosasto on yksi palokunnan aktiivisesti kokoontuvista osastoista. Palokuntalaisten tehtävänä on tukea palokunnan toimintaa sekä herättää ja edistää kansalaisten myönteistä suhtautumista palonehkäisyyn ja yleiseen turvallisuuteen. Osaston tehtäviin kuuluu varainhankintaa, tilaisuuksien järjestämistä, huolto- ja muonitustehtäviä sekä palokunnan erikseen osoittamia tehtäviä. Jäsenet osallistuvat myös palokunnan omiin kokouksiin, koulutuksiin, kilpailuihin sekä yhteisiin tapahtumiin. Lisäksi osallistutaan sekä valtakunnallisiin että paikallistason järjestämiin palokuntalaisten koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja kesäleireihin. Näissä tilaisuuksissa harjoitellaan ja ylläpidetään mm. alkusammutus- ja ensiaputaitoja.

Järjestöosasto kokoontuu joka toisena parillisen viikon keskiviikkona klo 18 – 20.

Mikäli sinua kiinnostaa vapaaehtoistyö palo- ja pelastusalalla – ota yhetyttä osastonjohtajaan tai palokunnan päällikköön. Järjestöosasto etsii jatkuvasti lisää vakeä ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Yhteystiedot löytyvät yhteistiedot sivuiltamme.