Nuorisotoiminta

JULKAISTU 6.4.2014

Palokuntanuorisotyön tarkoituksena on tukea palokuntien toimintaa. Sillä turvataan palokuntatyön jatkuvuus ja saadaan aikaan myönteinen suhtautuminen palokuntatoimintaan.
Lapsi ja nuori ovat palokuntanuorisotyössä keskipisteenä. Lasten ja nuorten tulee viihtyä toiminnassa ja kokea onnistumisen riemua. Onnistumisten myötä lapsista ja nuorista tulee yhä osaavampia ja taitavampia sekä ihmisinä että palokuntalaisina.

Palokuntanuorisotyön arvot

Tasapuolisuus ja välittäminen: Palokuntanuori arvostaa ja huomioi toisia.

Turvallisuus ja vastuu: Palokuntanuori osaa ja uskaltaa toimia erilaisissa tilanteissa.

Luotettavuus: Palokuntanuori on luotettava ja vastuuntuntoinen.

Palokuntanuorisotyön tavoitteet

Kasvatukselliset: Tukea nuorten kehittymistä itsenäisiksi, itseensä luottaviksi ja yhteistoimintaan pystyviksi.

Koulutukselliset: Valmius toimia itsenäisesti. Oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa. Ihmishengen pelastaminen erityisenä painopisteenä.

Valistukselliset: Herättää ja edistää myönteistä asennoitumista turvallisuudesta huolehtimiseen ja turvallisuusasioiden edistämiseen.