Hälytystoiminta

JULKAISTU 6.4.2014

Hälytysosaston toiminta on vapaaehtoista, antoisaa, monipuolista ja joskus rankkaakin.
Hälytysosaston ydintoiminta eli  palo- ja pelastustoiminta, perustuu Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa solmittuun sammutussopimukseen.

Hälytyksiin osallistuvilta henkilöiltä vaaditaan vähintään 18 vuoden ikää sekä miehistön koulutusohjelman mukaista sammutustyökurssin suorittamista. Sammutustyönkursseja järjestetään vuosittain Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen alueella. Kurssille pääsy edellyttää riittää perehdytystä (vähinkään 3kk) palokunnan viikkoharjoituksissa.

Palokunnan päällystön muodostavat palokunnan päällikkö, varapäällikkö ja osastojen johtajat.

Alipäällystön muodostavat ryhmänjohtajat (entiset yksikönjohtajat).

Hälytysosasto on hälytysvalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa ja lähtee hälyttäessä suorittamaan palo- ja pelastustehtäviä omalla toimialueellaan. Hälyttäminen tapahtuu matkapuhelimeen tulevalla automaattisella puheviestillä.

Tekemistä riittää, sillä hälytyksiä tulee vuositasolla keskimäärin 30-50 kappaletta.
Onko Sinusta sivutoimisen palokuntalaisen saappaisiin?